פירסט צו'יס פיניקי ( לחתול המפונק) 2.72 ק"ג

109.00