שירותים סגורים "גג נפתח" ענקיים דגם נטע

175.00

שירותים סגורים לחתול פתח עליון נפתח בקלות
גדולים במיוחד לחתולים גדולים או למספר חתולים
MADE IN ITALY