מבצעים

מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!
מבצע!

2 ב-200!
2 ב-100!
מבצע!
3+1
3+1
3+1
3+1
מבצע!
מבצע!
2 ב-70
2 ב-70